Leverreiniging

Bij een lever- en galblaasreiniging verwijder je met behulp van specifieke supplementen galstenen uit​ de galblaas en worden de leverkanaaltjes schoongemaakt. Omdat de lever veel belangrijke functies heeft in ons lichaam, werkt de leverreiniging en het verwijderen van galstenen door in de functies van alle organen in ons lichaam. De verwijdering hiervan is dus in het belang van jouw totale welzijn. 

Heb je last van galstenen? Laat je dan voor je van start gaat met de behandeling goed informeren. Het is belangrijk dat je de behandeling blijft doen tot dat alle galstenen weg zijn. Dit kan een langere tijd in beslag nemen. Wil je meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten.